Pomona

Pomona är en samarbetspartner för personalutveckling både för enskilda medarbetare, grupper eller för hela organisationen. Tillsammans med Pomona får du automatiskt tillgång till ett etablerat och erfaret resursteam. Till din tjänst finns personliga coacher, pedagoger, rekryterare och beteendevetare.

Allt vi gör utgår från övertygelsen att varje individ har unika talanger och en inneboende förmåga att utvecklas. Vår uppgift är att locka fram det bästa ur var och en – oavsett bakgrund och aktuell situation. Framtiden ser ut på tusen olika sätt. Alla mår bäst av att hitta sin egen.

Stöd och Matchning

Vi möter dig där du är och stöttar dig på vägen mot ditt nästa jobb!

Pomonas jobbcoacher har lång erfarenhet av att stötta individer ut i arbete oavsett yrkesinriktning. Om du väljer Pomona som din jobbcoach får du stöttning och hjälp under 3 månader.

Läs mer…

Flexibla anpassningsmoduler

Stöd för arbetssökande med funktionsnedsättning

Pomona erbjuder människor med funktionsnedsättningar det kompletterande stöd som krävs för att kunna fullfölja sin yrkesutbildning.
Har du en funktionsnedsättning och är osäker på dina möjligheter att klara av en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning? Då kan Flexibla anpassningsmoduler vara det stöd som du behöver.

Flexibla Anpassningsmoduler (FAM) är en tjänst för arbetssökande med behov av särskilt stöd. Målet är att skapa tillgängliga arbetsplatser och ge den anpassning och den träning som krävs för att alla ska kunna fullfölja sin yrkesutbildning eller få ett arbete.

Läs mer…

Omställning

Från omställning till anställning

Att bli av med jobbet är för de flesta av oss omvälvande. Med Pomonas omställningsarbete bidrar vi till att se möjligheter vilket för de flesta handlar om nytt jobb.
Vi utgår från övertygelsen att varje individ har talanger och inneboende förmåga att utvecklas.

Läs mer…

Organisations- och Ledarskapsutveckling

Pomona är en samarbetspartner för personalutveckling både för enskilda medarbetare, grupper eller för hela organisationen

Tillsammans med Pomona får du tillgång till ett etablerat och erfaret resursteam bestående av personliga coacher, pedagoger, rekryterare och beteendevetare.
Allt vi gör utgår från övertygelsen att varje individ har unika talanger och en inneboende förmåga att utvecklas. Vår uppgift är att locka fram det bästa ur var och en – oavsett bakgrund och aktuell situation.

Läs mer vad vi kan erbjuda dig som arbetsgivare…

Kontakta oss

mail: info@actionjob.se | telefon: 010-259 59 59

Klicka på nålen för att se vilka tjänster vi erbjuder på respektive ort!

Skicka mail till oss