För dig som är arbetsgivare

När du behöver stöd och hjälp i personalärenden kan du med fördel vända dig till oss. Vi har lång erfarenhet av att jobba med organisation och verksamhetsutveckling samt omställning med hjälp av Trygghetsfonden TSL  och har ett mycket gott samarbete med fackliga organisationer. Vi erbjuder ett flertal tjänster.

Individ- och grupputveckling

Det finns alltid en väg som leder framåt. Pomona – Individ och grupputveckling är vår utvecklingsprocess för utveckling av ledare, medarbetare, arbetsgrupper och verksamhet. Gör ett medvetet val och välj Pomona om du vill ha ständiga förbättringar som ger ett gott resultat för hela organisationen.

Pomonas – individ och grupputveckling stärker individen och gruppen. Vår metod erbjuder en struktur och ett förhållningssätt som visat sig effektivt i många olika sammanhang. Vill då nå ännu bättre resultat? Utveckla din organisation så att alla känner sig delaktiga och vet vilka mål ni skall nå. Då kommer de önskade resultaten.

Outplacement

När man som arbetsgivare har personal som av olika an­led­ningar inte kan, vill eller får vara kvar i företaget hjälper Pomona med en effektiv out­place­mentlösning. Det finns flera skäl allt från ned­dragningar, om­organisation, kompetens­växling eller helt enkelt per­son­liga skäl.

Till­sammans kommer företaget och den an­ställde överens om ett out­place­ment­program och Pomona hjälper den an­ställde hitta en ny väg ut i ar­bets­livet och företaget.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Steg för steg mot en nystart i arbetslivet. Pomonas arbetslivsinriktade rehabilitering. Steg för steg mot en nystart i arbetslivet. Den som har varit sjuk och borta från jobbet under en längre tid behöver hitta en ny riktning och nytt självförtroende.

För oss ínnebär arbetslivsinriktad rehabilitering att vi sätter fullt fokus på varje person vi möter och dess väg tillbaka till arbete. Människans egna medvetna val är grunden i vårt arbete. Den som ska göra en nystart på ett eller annat sätt måste ha en god bild av hur livet ska se ut när det är som bäst.

Ledarutveckling

Framtiden ser ut på tusen olika sätt! Hur ser din ut? Pomona – Mitt Ledarskap utgår från din organisations nuläge och behov samt vilket resultat du vill uppnå. Det är också ett verktyg för att vidareutvecklas i ledarskapet och på så vis nå framgång.

Satsa på dina ledare för att nå de resultat du vill nå med organisationen! Pomona- Ledarskap ger dig som ledare insikt om ditt eget ledarskap en förutsättning för att kunna leda andra är att du kan leda dig själv.

Livs och yrkesplanering

Ta sikte mot dina egna livs och yrkesmål. Målen ser naturligtvis olika ut från fall till fall. Det kan tex vara att fungera bättre i sitt nuvarande jobb, att hitta en ny roll i företaget eller organisationen, att låta yrkeslivet ta en ny bana, kanske inom en helt annan bransch.

Alla människor har unika förmågor och kompetenser. Pomona Livs och Yrkesplanering tar fasta på att hjälpa dig att lära känna dig själv. Vi lägger stor vikt på att var och en själv hittar sin unika lösning. Genom tidigare erfarenheter, nuvarande förmågor och den önskade framtiden.

LEAN

Skapa förutsättningar för delaktighet. Pomona – LEAN är en metod för att systematisera hanteringen av din verksamhet genom delaktighet och engagemang. Målet är att genom förbättrade processer och långsiktiga beslut nå bättre resultat i organísationen.

Med delaktiga medarbetare skapas engagemang och motivation i det dagliga arbetet som främjar det ständiga förbättringsarbetet. Sätt konkreta mål, implementera förslag och starta ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det är några av de byggstenar som behövs för att nå det resultat du önskar.

Rekrytering

Effektiv och lyckad rekrytering från start till mål. Vi värnar om det personliga och unika i varje rekrytering. Du väljer om vi skall ta hand om hela eller delar av processen.

Du får tillgång till vår kunskap och och vårt nätverk! Varje uppdrag börjar med en behovsanalys. Behovsanalysen ger oss en eller flera dokumenterade kravprofiler som blir värdefulla underlag genom hela den fortsatta rekryteringsprocessen. Ring oss för en diskussion om hur du vill lägga upp processen.

Vi kan även stötta vid andra personalärenden.