För dig som är på väg till nytt jobb

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen

och söker information om hur vi kan hjälpa dig på olika sätt är du välkommen att ringa oss direkt eller fråga din handläggare vilka möjligheter som finns.

Pomona erbjuder hjälp via Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster också för dig med funktionsnedsättning. Om du vill studera och behöver extra stöd kan AF erbjuda hjälp med specialpedagogik (FAM) för att du skall lyckas.

Vi kan också hjälpa dig med psykisk funktionsnedsättning så att du kan testa dina förmågor på en riktig arbetsplats. Kolla under tjänsten Resa.

Vi är en del av Miroikoncern och kan på så vis erbjuda ännu fler tjänster.