Är du arbetssökande och vill jobba som fritidspedagog

 • Vill vara en i ett glatt gäng där vi ställer upp för varandra
 • Vill du jobba med barn och ungdomar
 • Tycker om att hjälpa andra, vara lyhörd och utvecklas
 • Vill jobba hos ett väletablerat, seriöst bemanningsbolag
 • Vill ha god chans till heltid
 • Vill du ha jobb nu

Saknar du behörighet som fritidspedagog men har tidigare erfarenhet av att jobba med pedagogiskt arbete inom skola är det inga problem. Har du bara viljan och känsla för service och att hjälpa till så kommer du få en introduktion till yrket och branschen och ett lämpligt jobberbjudande!

Låter detta intressant så kontakta snarast din handläggare på arbetsförmedlingen och säg att du väljer Actionjob som Stöd och Matchning

Välkommen till Actionjob – Vi hjälper dig att snarast få jobb som fritidspedagog!

Läs mer om arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning här…

Se hur det är att jobba som fritidspedagog

Stockholms kommun med kranskommuner har stor brist på på fritidspedagoger och på uppdrag av bemanningsföretag söker Actionjob arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen som vill jobba som fritidspedagog.

Fritidspedagog

En fritidspedagog arbetar för att barn ska ha en meningsfull fritid före, under och efter skolan. I sitt arbete uppmuntrar fritidspedagogen barnen till egna initiativ, men kan också ordna fritidsaktiviteter eller vara den vuxne som lyssnar på barn som har det jobbigt i skolan eller hemma.

En fritidspedagog arbetar oftast med barn som är i åldern 6 – 12 år. De finns ofta med i klasserna i under skoldagen och arbetar sedan på fritidshem med eftermiddagsverksamhet.

Fritidspedagoger kan också arbeta med äldre barn/ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan eller vid parklekar, fritidsgårdar eller fritidshemsklubbar för 10–12-åringar.

Andra arbetsplatser för fritidspedagoger kan vara behandlingshem för ungdomar eller med psykiskt utvecklingsstörda eller pensionärer. Ett fåtal arbetar också i förskolor eller vid barnavdelningar på sjukhus. Antalet anställda inom privat fritidshemsverksamhet har ökat under de senaste åren, de allra flesta fritidspedagoger är dock anställda i kommunerna.

Arbetsuppgifter

Fritidspedagogen arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter, som att snickra, måla, spela teater eller idrotta, men också att umgås med kamrater och då ofta med barnens fria lek som utgångspunkt. Fritidspedagoger arbetar för att utveckla barnens sociala förmågor, men också för att tillföra kunskaper i exempelvis matematik, språk och samhällskunskap.

Fritidshem och grundskola styrs av samma läroplan och en arbetsuppgift är att på ett praktiskt sätt arbeta med skolans läroplan och stötta barnen i deras lärande. Fritidspedagogen åker också på utflykter eller gör studiebesök tillsammans med barnen, ofta tillsammans med grundskollärare på skolan. I arbetet ingår att stödja barnen att utveckla sina intressen, ta egna initiativ och ta ansvar för sig själva och andra.

Fritidshemmet är ett komplement till skolan och det är vanligt att fritidspedagogerna arbetar tillsammans med förskollärare och grundskollärare i arbetslag. Kontakten med föräldrarna är viktig. Om ett barn har problem av något slag så samarbetar fritidspedagogen med exempelvis skolsköterska, kurator eller psykolog på skolan. När det gäller äldre barn kan fritidspedagogen ibland samarbeta med fritidsledare och med socialarbetare. Arbetet är oftast schemalagt.

Utbildning

För att bli fritidspedagog läser man till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem inom universitet och högskolor. Utbildningen finns på flera orter i landet och är tre år lång. Det finns inte längre någon separat utbildning som leder till examen som fritidspedagog, utan man blir lärare för 6-års till årskurs 6.

Kompetenser en fritidspedagog bör ha eller vill utveckla:

 • Empatisk: När man arbetar med människor bör man vara empatisk och ha en förståelse för hur andra tänker och fungerar.
 • Hörsel: Det kan ibland vara hög ljudnivå på skolan och i fritidsverksamheten.
 • Kreativt tänkande: Det är bra att vara kreativ och kunna tänka i nya banor.
 • Pedagogisk förmåga: Fritidspedagogen måste ha en förmåga att lära ut och föra ut information på ett intressant sätt.
 • Problemlösning: Mellan barn och ungdomar kan det ibland uppstå problem och konflikter och därför är det viktigt att kunna medla och lösa problem som uppstår.
 • Samarbetsförmåga: Intresse av och förmåga att samarbeta är viktigt.
 • Stresstålighet: Fritidspedagoger arbetar ibland i stora barngrupper och arbetet kan vara stressigt mellanåt, därför är det viktigt att kunna hantera stress och motgångar.
 • Man måste vara intresserad av att arbeta både med barn, ungdomar och vuxna.
 • Man måste vara intresserad av att arbeta med barns lärande och utveckling.