Är du arbetssökande och vill jobba som lärar- eller elevassistent?

 • Vill du jobba med ungdomar i en lärande miljö
 • Tycker om att hjälpa andra, vara lyhörd och känna in andras behov
 • Vill vara en i ett glatt gäng där vi ställer upp för varandra
 • Vill jobba hos ett väletablerat, seriöst bemanningsbolag
 • Vill ha god chans till heltid
 • Vill du ha jobb nu

Saknar du behörighet som lärare men har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete är det inga problem. Har du bara viljan och känsla för service och att hjälpa till så kommer du få en introduktion till yrket och branschen och ett lämpligt jobberbjudande!

Låter detta intressant så kontakta snarast din handläggare på arbetsförmedlingen och säg att du väljer Actionjob som Stöd och Matchning

Välkommen till Actionjob – Vi hjälper dig att snarast få jobb som lärar- eller elevassistent!

Läs mer om arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning här…

Se hur det är att jobba som elevassistent

Stockholms kommun med kranskommuner har stor brist på på lärar- och elevassistenter och på uppdrag av bemanningsföretag söker Actionjob arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen som vill jobba som lärar- och elevassistent.

Lärarassistenten avlastar lärarnas administration

En lärarassistents uppgifter bestäms av skolans behov och ska aldrig ersätta en legitimerad lärare. Lärarförbundet ser en lärarassistent som en administrativ stödfunktion. Administrationen som ligger utanför lärarens kärnuppdrag – lärandet – utgör en stor del av lärarnas arbetsbelastning, något de flesta lärare anser enligt flera undersökningar.

En administrativ lärarassistent kan avlasta lärarna genom att ta hand om praktiska göromål, som till exempel blankett- och informationshantering, kopiering och iordningställande av teknik. De kan även bidra i samarbeten kring frilufts- och temadagar med planering, praktisk organisation och utförande.

Lärarassistenter kan finnas i alla skolformer men ersätter inte lärare eller andra stödfunktioner som exempelvis elevassistenter, kurator eller vaktmästare. Funktionen ska fungera som ett administrativt stöd och avlasta lärare med göromål som inte är undervisning. Lärarförbundet ser också att det förutom administrativa lärarassistenter behövs fler personer i varje yrkeskategori inom skolans elevhälsa.

Elevassistenten hjälper elever som behöver stöd

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. Jobbet kan ge mycket till den som vill arbeta med barn, men ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Elevassistenter arbetar inom skolan. Ofta är man som elevassistent anställd som stöd till en elev i klassen, men kan även arbeta som stöd i en barngrupp och i en hel skolklass. Elevassistenten kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper, eller finnas till i klassrummet som stöd i klassrumssituationen. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

Arbetsuppgifter
Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna för elevassistenter varierar mycket. Både mellan olika skolor och beroende på vilket stöd den elev man arbetar med har behov av. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan. En stor del i arbetet går ut på att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel. Det kan till exempel vara datorer som används i undervisningen, eller hjälpmedel för elever med dyslexi i form av ljudinspelningar till lektioner.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren. Som elevassistenten måste man ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och med övrig personal i skolan såsom fritidspedagoger, speciallärare, skolkökspersonal och skolledare. Elevassistenten kan även ha mycket kontakt med elevens föräldrar och samarbetet med dem och andra inom skolan, det är nödvändigt för att kunna stödja eleven på bästa sätt. Även kontakter och samarbete med andra myndigheter kan förekomma.

Arbetstider
Arbetstiderna kan variera. Som elevassistent är man med under elevens hela skoldag, under raster, i omklädningsrum, på utflykter, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Utbildning

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning inom till exempel barn- och fritidsprogrammet och eventuellt separat utbildning kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Förmågor som elevassistenter behöver ha eller utveckla:

 • Ansvarsfull: Elevassistenter är ett viktigt stöd för de elever man arbetar med. Elevassistenten ska hjälpa eleven på ett sådant sätt att barnet, trots eventuella svårigheter, ska ges samma förutsättningar att klara skolan som andra barn. Det ställer krav på att man är lyhörd inför elevens behov och egna önskemål.
 • Social förmåga: Elevassistenten behöver kunna skapa goda relationer till de elever man arbetar med och även till annan personal och lärare på skolan.
 • Tålmodig: Arbetet med att skapa förtroende och stödja elever sker ibland på lång sikt och det är viktigt att kunna ha tålamod.
 • Elevassistenten är lyhörd och har god förmåga att känna in elevens behov.
 • Intresse för människor är värdefullt.
2 Kommentarer
 1. Kent R Tossavainen
  Kent R Tossavainen says:

  Jag har en Fil kand. i Psykologi och har läst Företagsekonomi på Universitetet i Uppsala. Dessutom har jag läst medicin i regi av Astra och därefter jobbat med kliniska prövningar i 34 år i framför allt de Nordiska länderna. Då jag nu har gått i pension finner jag att jag har tid över och känner att jag kan jobba med något annat istället för att bara låta tiden gå. Jag kanske skulle kunna hjälpa till i skolvärlden med något? Jag bor i Södertälje och kan tänka mig själv som verksam inom denna kommun. Gärna deltid.

  Svara
  • Simon Sjölund
   Simon Sjölund says:

   Hej Kent – Tack för din fråga. Jag tar kontakt med en av våra samarbetspartners som kommer höra av sig till dig inom kort.
   Ha en bra dag och hör gärna av dig igen om det är nbgt du undrar över.

   Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *