Är du arbetssökande och vill jobba som barnskötare

  • Vill du jobba med barn i en kreativ miljö?
  • Tycker du om att vara ute och röra på dig under dagarna?
  • Vill du vara en i ett glatt gäng där vi ställer upp för varandra?
  • Vill du jobba för ett väletablerat, seriöst bemanningsbolag?
  • Vill du arbeta heltid?
  • Vill du ha jobb nu?

Är du behörig barnskötare är det bra. Saknar du behörighet men har tidigare erfarenhet av pedagogik och att jobba med barn finns det möjlighet för ditt att jobba som assisterande barnskötare. Har du bara viljan och känsla för service och att hjälpa till så kommer du att få en introduktion i yrket och ett lämpligt jobberbjudande!

Låter detta intressant så kontakta snarast din handläggare på arbetsförmedlingen och säg att du väljer Actionjob som Stöd och Matchning

Välkommen till Actionjob – Vi hjälper dig att snarast få jobb som barnskötare!

Läs mer om arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning här…

Se hur det är att jobba som barnskötare

Stockholms kommun med kranskommuner har stor brist på på barnskötare och på uppdrag av bemanningsföretag söker Actionjob arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen som vill jobba som barnskötare.

Barnskötarens uppgift

Att tillvara på och uppmuntra barnens nyfikenhet och lust att lära. Att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Omsorg, lek och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnens dag. Den som vill arbeta med barn efter gymnasiet kan vara au pair utomlands. Då kombinerar man att passa barn med att läsa landets språk på sin fritid.

Oftast arbetar barnskötare på en kommunal eller privat förskola. Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem, då kallas man dagbarnvårdare. Barnskötare arbetar även inom öppna förskolan, eller på sjukhusens barnavdelningar.

Arbetsuppgifter

I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Ofta har man planeringstid en gång i veckan då man diskuterar hur barngruppen fungerar och hur verksamheten kan utvecklas.

Barnskötaren ser till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. Barnskötaren äter med barnen, läser sagor och kanske lagar mat, bakar eller planterar växter tillsammans med dem.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Små barn sover middag på förskolan och det ingår i jobbet att natta dem och vara i närheten om något barn skulle vakna.

Med barnskötarens och förskollärarens hjälp får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Vissa barn med särskilda behov behöver extra stöd, träning och stimulans, det kan också gälla barn från andra länder eller med annat modersmål som kan behöva extra språkträning. Ibland samarbetar barnskötaren med psykologer och specialpedagoger, till exempel när det uppstår problem i barngruppen eller för att ge extra stöd till barn som behöver det.

Arbetstider

Barnskötare arbetar oftast dagtid. Vissa kommuner erbjuder barnomsorg även på kvällar och helger, vilket då påverkar barnskötarens arbetstider.