Är du arbetssökande och vill jobba som lagerarbetare

  • Vill vara en i ett glatt gäng där vi ställer upp för varandra
  • Vill du jobba inom många olika branscher såsom inom handlen, industrin eller transportbranschen
  • Tycker om att hjälpa andra, vara lyhörd och utvecklas
  • Vill jobba hos ett väletablerat, seriöst bemanningsbolag
  • Vill ha god chans till heltid
  • Vill du ha jobb nu

Saknar du tidigare erfarenhet av att jobba som lagerarbetare men har viljan och känsla för service och att hjälpa till så kommer du få en introduktion till yrket och branschen och ett lämpligt jobberbjudande!

Låter detta intressant så kontakta snarast din handläggare på arbetsförmedlingen och säg att du väljer Actionjob som Stöd och Matchning

Välkommen till Actionjob – Vi hjälper dig att snarast få jobb som lagerarbetare!

Läs mer om arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning här…

Se hur det är att jobba som lagerarbetare

Läs mer om vår yrkesintroduktion till Lagerarbetare

Lager & Terminal – utbildning med inriktning på lagerarbete, godshantering och truck

Miroi genomför en 8-veckors lagerarbetarutbildning. Den vänder sig till Dig som vill skaffa ett utbildningsintyg för truck och samtidigt öka dina kunskaper inom området lager och godshantering.

Utbildningen lägger fokus på godshantering, lastsäkring, farligt gods och truckkörning

Kursen genomförs med en blandning av teori och praktik med tonvikt på godshantering, lastsäkring, farligt gods och truckkörning. Efter godkända prov får Du utbildningsintyg för ledstaplare, låglyftare, motviktstruck och skjutstativtruck.

Kurslängd: 8 veckor + 4 veckor praktik

På uppdrag av bemanningsföretag söker Actionjob arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen som vill jobba som lagerarbetare.

Lagerarbetare

De flesta varor – alla slags produkter och livsmedel – transporteras efter att de framställts till stora terminaler i hamnar eller flygplatser innan de når butiker och konsumenter. På sin väg till butik passerar de flesta varor ett eller flera lager. Där arbetar lager- och terminalarbetare med att snabbt lossa godset för att det effektivt ska distribueras vidare till butiker och kunder.

Lagerarbetare arbetar inom många olika branscher såsom inom handlen, industrin eller transportbranschen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna liksom arbetsorganisation och hjälpmedel skiljer sig åt beroende på var man arbetar. Arbetar man inom industrin eller detaljhandeln hanterar man allt från bildelar till livsmedel. På en industri kan en del av arbetet bestå av att förse de olika produktionsavdelningarna med material från lagret.

Lager- och terminalarbetare tar emot varorna när de anländer och kontrollerar att det är rätt produkt och rätt mängd. Om något fattas eller är fel noterar man det eller kontaktar leverantören. Varorna märks med dataetiketter och oftast placerar lagerarbetaren själv in varorna på rätt plats i lagret med hjälp av en truck.

Vid utleverans plockas varorna fram enligt en kundorder. Ofta sker det också med hjälp av en truck. Varorna packas och när ordern är färdig märks den med dataetiketter. Terminalarbetaren och lagerarbetaren tar också fram en följesedel och noterar ordern i datorn.

Det finns också helautomatiserade lager. Med hjälp av en dator sköter lagerarbetaren alla arbetsuppgifter själv. Produkterna kommer till lagret via automatiska band från produktionen, lagerarbetaren registrerar produkterna och datorn letar upp en lagerplats dit produkterna lyfts automatiskt med kranar. När en order ska levereras registreras ordern på datorn och varorna plockas automatiskt ut från lagret, förpackas och lastas manuellt på lastbil.

Lagerarbete kombineras ofta med andra arbetsuppgifter, som till exempel montering och försäljning över disk. Arbetsrotation förekommer och det är vanligt att truckkörning ingår i arbetet. På stora industrier kan lagerarbetaren också köra travers, en slags kran.

På en del lager arbetar varumottagare på en avdelning som tar emot varorna. De som levererar varorna kan kallas orderexpeditörer.

Arbetsmiljö

Trots hjälpmedel som rullband, lyftanordningar och automatiska kranar kan tunga lyft förekomma både i terminaler och på lager.

Arbetstid

Arbetstiderna är schemalagda och förläggs även till kvällar och nätter.

Utbildning

Utbildning finns inom gymnasiet på Fordons- och transportprogrammet, inriktning godshantering. För mer information, se gymnasieinfo.se. För att få köra truck måste man ha fyllt 18 år och ha utbildningsintyg för truckförare, så kallat truckkort.

Förmågor som lagerarbetare behöver ha eller utveckla:

  • Organisationsfömåga: Att vara strukturerad är en fördel.
  • Regel- och instruktionsfokus: Förmåga att följa regler och instruktioner.
  • Serviceinriktad: Förstå vad kunder vill ha och agera utifrån det.

Tunga lyft kan förekomma.