För dig som är arbetsgivare

När du behöver stöd och hjälp i personalärenden kan du med fördel vända dig till oss. Vi har lång erfarenhet av att jobba med organisation och verksamhetsutveckling samt omställning med hjälp av Trygghetsfonden TSL  och har ett mycket gott samarbete med fackliga organisationer. Vi erbjuder ett flertal tjänster.

Rekrytering

Effektiv och lyckad rekrytering från start till mål. Vi värnar om det personliga och unika i varje rekrytering. Du väljer om vi skall ta hand om hela eller delar av processen.

Du får tillgång till vår kunskap och och vårt nätverk! Varje uppdrag börjar med en behovsanalys. Behovsanalysen ger oss en eller flera dokumenterade kravprofiler som blir värdefulla underlag genom hela den fortsatta rekryteringsprocessen. Ring oss för en diskussion om hur du vill lägga upp processen.

Vi kan även stötta vid andra personalärenden.

Ledarutveckling

Framtiden ser ut på tusen olika sätt! Hur ser din ut? Actionjob – Mitt Ledarskap utgår från din organisations nuläge och behov samt vilket resultat du vill uppnå. Det är också ett verktyg för att vidareutvecklas i ledarskapet och på så vis nå framgång.

Satsa på dina ledare för att nå de resultat du vill nå med organisationen! Actionjob – Ledarskap ger dig som ledare insikt om ditt eget ledarskap en förutsättning för att kunna leda andra är att du kan leda dig själv.

Livs och yrkesplanering

Ta sikte mot dina egna livs och yrkesmål. Målen ser naturligtvis olika ut från fall till fall. Det kan tex vara att fungera bättre i sitt nuvarande jobb, att hitta en ny roll i företaget eller organisationen, att låta yrkeslivet ta en ny bana, kanske inom en helt annan bransch.

Alla människor har unika förmågor och kompetenser. Actionjob Livs och Yrkesplanering tar fasta på att hjälpa dig att lära känna dig själv. Vi lägger stor vikt på att var och en själv hittar sin unika lösning. Genom tidigare erfarenheter, nuvarande förmågor och den önskade framtiden.

Outplacement

När man som arbetsgivare har personal som av olika an­led­ningar inte kan, vill eller får vara kvar i företaget hjälper Actionjob med en effektiv out­place­mentlösning. Det finns flera skäl allt från ned­dragningar, om­organisation, kompetens­växling eller helt enkelt per­son­liga skäl.

Till­sammans kommer företaget och den an­ställde överens om ett out­place­ment­program och Actionjob hjälper den an­ställde hitta en ny väg ut i ar­bets­livet och företaget.