Actionjob’s mission

Vi vill medverka till att människor kommer i arbete, gör medvetna val, tar ansvar för sina liv och för ett friskt samhälle.

Actionjob är en samarbetspartner med Arbetsförmedlingen med och jobbar med att hjälpa dig till jobb. Tillsammans med Actionjob får du automatiskt tillgång till ett etablerat och erfaret resursteam. Till din tjänst finns personliga jobbmatchare, rekryterare, bemanningskonsulter, coacher och pedagoger.

Allt vi gör utgår från övertygelsen att varje individ vill komma i arbete, har unika talanger och en inneboende förmåga att utvecklas. Vår uppgift är att locka fram det bästa ur var och en – oavsett bakgrund och aktuell situation – och matcha dig mot rätt arbetsgivare!

Namnet Actionjob innebär att vi gör det som krävs för att du ska få jobb. Vår målsättning är att hjälpa människor vidare i livet och se möjligheterna istället för hindren.

Allt vi gör på Actionjob bygger på vår mission där varje individ har unika talanger och en inneboende förmåga att utvecklas. Vår uppgift är att locka fram bästa möjliga resultat ur var och en, oavsett förutsättningar.

Vår mission bygger på våra värderingar och det vi tror på kan du läsa här nedan:

  • Vi vill utvecklas och ta eget ansvar för våra handlingar
  • Vi fattar egna medvetna val
  • Vi tror att det finns en plats för alla människor
  • Vi ser varje människa som vi själva vill bli sedda
  • Vi vågar vara oss själva hela tiden
  • Vi lever som vi lär

Actionjob jobbar med kvalificerade arbetsmarknadstjänster samt utbildning.

Actionjob ingår i ett nätverk med Miroi, SmartWorks, Pomona Hemhjälp och Städ och Cavella Skog. Vi vill verka för ett friskt samhälle, namnet Actionjob innebär att vi gör det som krävs för att du ska få jobb. För oss står detta för friskhet och stämmer bra överens med att vi vill leva och verka i ett friskt samhälle med en positiv människosyn. Vårt bidrag till detta är att hjälpa människor till äkta medvetna val.

Vår människosyn

bygger på antagandet att vi alla både är produkter av våra omständigheter och producenter i våra liv. När vi tillsammans kan se orsak och verkan, val och möjligheter kan vi stödja personer som vill gå vidare i sina liv. Metoden är att styrka människors självrespekt och att upptäcka sina egna resurser.

Gör ett medvetet val och välj Actionjob som din samarbetspartner!