Skaffa jobb med Stöd och Matchning

Har du viljan så har vi kontakterna och verktygen!

Actionjob’s jobbmatchare har ett stort nätverk med arbetsgivare och bemanningsbolag som ständigt söker nya medarbetare. Är du ute efter ett jobb så kommer vi hjälp dig hitta rätt arbetsgivare och yrkesinriktning.

Läs mer…

För dig som vill jobba med natur och skog

Skogsägare söker drygt 9.500 personer – vill du bli en av dom?

Efterfrågan på arbetskraft inom skogsnäringen är enligt bedömningar från branschorganisationerna betydligt större än tillgången. Mot den bakgrunden utbildar Actionjob i samverkan med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen, dig som är arbetssökande och vill jobba inom skogsindustrin.

Läs mer…

För dig som vill Starta Eget

Testa din idé, skapa en affärsplan och få en klar bild av vad det innebär att vara företagare

Innan du ska starta ett företag måste du bestämma vilken företagsform företaget ska ha. Olika företagsformer passar olika företag och de fungerar på olika sätt. Du betraktas till exempel som anställd i vissa företag.

I en del företagsformer sträcker sig ditt personliga ansvar längre än i andra företagsformer.

Läs mer…

Kontakta oss

Actionjob | 010-259 59 59